Bacterievuur elders

De Belgische provincie Limburg heeft in 2010 een voorlichtingscampagne gehouden over Bacterievuur onder de titel “Een plaag van tuin tot fruit”. Zie bijgaande link www.limburg.be/bacterievuur.

Artikelen 
- Leerdam pakt bacterievuur aan (vakblad Fruitteelt 11 maart 2011)

Perenvuur in Zeeland
- Aanpak bacterievuur Zeeland loont (Nieuwe Oogst 12 maart 2011)
Gescand artikel over bacterievuur uit het Aanzicht van 1982: Landbouwminister de Koning brengt op 27 juli 1982 een bezoek aan getroffen perentelers in Zeeland. Met dank aan LLTB-lid / fruitteler Wim Notermans.