Bestrijding na uitbraak

Is, ondanks alle preventieve maatregelen, toch bacterievuur opgetreden, dan is het belangrijk dat snel en goed gehandeld wordt, om verdere besmetting door verspreiding te voorkomen. Het belangrijkste aspect in curatieve maatregelen is het zorgen dat de worteldruk wegvalt.