Verwijderen van aantastingen

Geïnfecteerde plantendelen dienen weggehaald te worden. Als men een infectie aantreft, moet deze zorgvuldig (d.w.z. diep genoeg) verwijderd worden. Snoeigereedschap moet na iedere snede ontsmet worden met 3% lysol of met spiritus (min. 68% alcohol nodig om bacterie te doden).
Wanneer de ziekte tot op het gezonde hout verwijderd is, is geen infectiedruk meer aanwezig.
Er is alleen nog infectie mogelijk door direct contact van aangetast materiaal met andere bacterievuur waardplanten.
Men moet zeker niet te zuinig zijn met het wegnemen van geïnfecteerde delen. Een infectie kan zich onder bepaalde omstandigheden per dag wel 50 cm verder verspreiden in het gewas na de langste dag. Rekening houdend met het zichtbaar worden van een infectie dient dus minimaal 50 cm onder de zichtbare infectie gesnoeid te worden. Bij perenbomen kan dit vaak nog te weinig zijn.

Advies opruimen geïnfecteerd snoeiafval 
  1. Verbranden (indien vergunning aanwezig)
  2. Versnipperen. Het versnipperde materiaal mag niet verspreid worden op plekken met waardplanten.
Haag met aantastingKnippen vóór de langste dag. Alleen geïnfecteerde uitlopers verwijderen.
Haag met aantastingKnippen nà langste dag. Haag (max hoogte 1.20m) afzagen op 20cm (i.v.m. terugtrekkende sapstroom).