Scheut- en bladinfecties

Na de bloesem zijn jonge scheuten en bladeren de meest vatbare delen van de plant. Soms is dit zelfs de enige aangetroffen infectie in een seizoen. De symptomen van scheut- en bladinfectie zijn dezelfde als bij bloeseminfectie, alleen grijpt de aantasting veel sneller om zich heen. Dit wordt nog versterkt door de juiste weersomstandigheden. In enkele dagen kan de infectie 15-30 cm doordringen in de twijg. Bij zeer vatbare perenrassen kan de infectie, onder gunstige omstandigheden, zelfs tot 50 cm per dag om zich heen grijpen. Geïnfecteerde twijgen worden meestal licht tot donker bruin, bij peer donker bruin tot zwart. Nog een karakteristiek symptoom is het vormen van vaantjes bij aangetaste twijgen en kortloten. Deze vaantjes vormen zich alleen als de twijgen nog niet verhout zijn.
Bij vochtig, warm weer verschijnen er druppels bacterieslijm op de twijgen en kortloten. Aangetaste twijgen kunnen door het bewegen in de wind, ook omringende takken aantasten. Als preventie wordt in sommige gebieden overgegaan tot het weghalen van waterscheuten en sappige twijgen. Dit vermindert soms de aantasting, maar kan in andere gebieden juist het tegenovergestelde teweeg brengen.
Bladeren kunnen geïnfecteerd worden door het binnendringen van bacteriën, direct door de huidmondjes, via het haar op de bladeren, maar meestal door beschadigingen van het blad, veroorzaakt door hagel en wind. Ook kunnen de bacteriën binnendringen via de hydathoden (waterporiën, of waterstomata zijn speciale wateruitscheidende klieren). Op de plaats waar het blad geïnfecteerd wordt, verschijnt een necrotische (Necrose is ongecontroleerde celdood) plek. Deze kan uitdrogen, maar meestal zal zij, via bladnerven en de vaatbundels in de bladsteel, overgaan in de twijg. De bladstelen blijken extra gevoelig te zijn voor infectie. Onder bepaalde omstandigheden worden draden van bacteriën gevormd op het weefsel van de plant. Dit gebeurt meestal op de bladsteeltjes.
Scheut- en bladinfectie bij peerScheut- en bladinfectie bij peer
Bacterievuur in peer (blad)Bacterievuur in peer (blad)