Landschapselementen

Bij landschapselementen zijn plantsoenkeuze en onderhoud van belang.

Plantsoenkeuze
Bij de aanplant van hoogstamboomgaarden adviseren we de voor bacterievuur meest vatbare rassen Herfstpeer van Geulle, Triumph de Vienne, Saint Remy en Durendeau niet aan te planten.

Bij de aanplant van meidoorn gaat onze voorkeur uit naar autochtoon plantmateriaal. Belangrijk is om meidoorn niet groepsgewijs aan te planten in singels en andere landschappelijke beplantingen. Er bestaat minder besmettingsrisico als deze waardplanten kunnen opdrogen (b.v. solitaire meidoorn) of als ze niet bloeien (gesnoeide meidoornhaag).

Onderhoud
Het is belangrijk dat onderhoud in de juiste periode plaatsvindt. In verband met de rustperiode van de bacterie kan dit het beste plaatsvinden in het najaar en de wintermaanden De kans op verspreiding van de bacterie is dan het kleinst.
Zorg, zowel bij handmatige snoei als bij het machinaal scheren van hagen, dat er gladde snijwonden ontstaan. Door ruwe snoei- of snijwonden kan de bacterie zich gemakkelijker verspreiden.
MeidoornhaagMeidoornhaag
Gemengde haagGemengde haag