Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen zijn erg belangrijk. Zij helpen om uitbraken van bacterievuur te voorkomen. Samengevat zijn de volgende zaken van belang: 
  • bewustwording en kennis van de problematiek;
  • goed onderhoud;
  • keuze aanplant afstemmen op omgeving en toekomstig onderhoud.

Schade beperken
Bacterievuur is een ziekte die nooit volledig uitgeroeid zal kunnen worden. Wat we wel met elkaar kunnen proberen, is de ziekte zo veel mogelijk in te dammen om de economisch schade te beperken.
Een goede manier om veel problemen te voorkomen, is het nalopen van infectiegevoelige gewassen in de winter. Men kan de infecties dan vaak herkennen aan de kankers die gevormd zijn. Dit zijn de plaatsen, waarin de bacteriën de winter doorbrengen.
Aantastingen kunnen ook herkend worden aan verkleuring van de schors. Bij peer kleurt deze bijvoorbeeld donker, bijna zwart. Bij appel kleurt de schors rood/ bruin. Enige ervaring bij dit opsporen is wel nodig.