Infecties

Primaire infecties
De bacteriën kunnen overwinteren in kankers op de bomen. In de lente worden de bacteriën verspreid door wind, regen en insecten. Ze komen op de bloesem terecht en dringen binnen via natuurlijke openingen. De bacterie vermenigvuldigt zich in de intercellulaire holten. Na enkele dagen gaan de omliggende cellen stuk door plasmolyse (het loslaten van de celmembraan van de celwand), en begint de necrose. De verschillen in snelheden van aantasting zijn te verklaren aan de hand van morphologische (vorm en structuur van een soort) verschillen tussen de waardplanten.
Belangrijke punten bij deze besmetting zijn: 
  • nectar is een goede voedingsbodem, terwijl de nectariën (nectarklieren) erg kwetsbaar zijn;
  • de stempel van een bloem is een belangrijke besmettingsweg.

Uit onderzoek is gebleken, dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen de hoeveelheid nectar en de infectiesnelheid van bacterievuur.

Men gaat ervan uit, dat gezien het kleine aantal winterkankers deze overdrachtsvorm niet de grote veroorzaker van een bacterievuur epidemie is. Er moet dus een andere weg zijn, waarlangs bacterievuur massaal aankomt. Erwinia moet op een andere manier, zonder direct schade te berokkenen, de plant kunnen binnendringen. Men denkt dat de bacterie constant op de plant aanwezig is en hierdoor in de lente infectie kan veroorzaken, zonder dat er slijm aanwezig is.

Secundaire infecties
Als de primaire infectie verschenen is, kunnen secundaire infecties zich in de loop van het seizoen vormen. Bronnen voor een secundaire besmetting kunnen zijn; bacterieslijm, bacteriedraden en mensen die besmet gereedschap gebruiken. Secundaire besmettingen kunnen vaak meer schade aanrichten, dan de primaire.
Secundaire infecties kunnen vooral bevorderd worden door wonden aan de plant, veroorzaakt door hagel of wind. Elke secundaire infectie kan aan het eind van het groeiseizoen een kanker vormen. In de kankers blijft de bacterie talrijk aanwezig tijdens de winter en de lente. In de lente breekt zij uit, waarna zij weer primaire infecties kan veroorzaken. Zo is de levenscyclus rond.