Overdracht

De oorzaken van bacterievuur zijn al heel lang onderwerp van discussie en nog steeds is nog niet alles opgehelderd. Om beter te begrijpen hoe de overdracht en verspreiding ontstaan wordt eerst nader ingegaan op de levenscyclus van de bacterie en het verschil tussen primaire en secundaire infectie. 

Lees meer
Levenscyclus BacterievuurLevenscyclus bacterievuur