Symptomen op overige gewassen (vervolg)

Bacterievuur in de takken van meidoorn kan het eerst herkend worden aan het geel worden van de bladeren, waarna ze bruin verkleuren. Ze blijven aan de takken hangen. Soms kunnen de bladeren wel afvallen, dit komt ook bij peer voor en is het gevolg van een langzaam vorderende infectie. De plant heeft zo tijd om hormonen te vormen die de bladval stimuleren.

De symptomen van bacterievuur in Cotoneaster zijn te vergelijken met de symptomen bij vuurdoorn, maar het aangetaste weefsel is lichter bruin en de roodkleuring is niet altijd duidelijk zichtbaar. Een opmerkelijk symptoom bij Cotoneaster in Nederland is een snelle afsnoering van infecties in bloemtrossen,scheuten en twijgen. Het gevolg hiervan is dat de bloemtrossen gedeeltelijk gezonde bloemen bevatten en dat de scheuten vaak de bekende vaantjes vertonen, maar dat de infectie verder niet doorzet in de plant.

Bij glansmispel (Photinia davidiana) is het afsterven van de terminale bloemtrossen, met de daaronder liggende bladeren, het belangrijkste kenmerk van bacterievuur. Op de aangetaste bladeren verschijnen slijmdruppels, in rijtjes naast de hoofdnerf.

Bacterievuur in lijsterbes (Sorbus) kenmerkt zich door de massa's lichtbruine blaadjes die aan de takken hangen. Men moet opletten dat men deze aantasting niet verward met een aantasting als gevolg van een kanker veroorzaakt door de Nectriaschimmel.
Symptomen die eventueel voorkomen bij andere roosachtigen kunnen vergeleken worden met de beschreven symptomen.
Bacterievuur in lijsterbesBacterievuur in lijsterbes
Bacterievuur in mispelBacterievuur in mispel